Etusivu

Tämän vanhan talonpoikaissuvun juuret ovat syvällä Hämeen maaperässä. Hauhon suurpitäjän pohjoisosat olivat vielä keskiajalla asumatonta erämaata, jossa rintakylien talonpojilla ja rälssimiehillä jakokuntineen oli eräomistuksia ja kalavesiä. Seutu sai ensimmäiset pysyvät uudisasutuksensa 1400-luvun alussa, jolloin sinne syntyi myös pieni Luopioisten kylä. Ensimmäisen kerran se mainitaan Hollolan kihlakunnantuomarin Olavi Tavastin antamassa rajatuomiossa vuodelta 1434. Kylä perustettiin aikoinaan Kukkianjärvellä sijaitsevaan suureen saareen, matalan salmen eli luovan läheisyyteen, mistä se mitä ilmeisimmin sai myös nimensä. Kylän ensimmäiset asukkaat saattoivatkin toimia eräänlaisina luopalauttureina pitäjän pohjoisosiin (Rautajärvelle) vievän reitin varrella. Myöhemmin 1700-luvun alussa Luopioisten kylään rakennettiin oma kirkko, jolloin siitä tuli myös samannimisen kappeliseurakunnan ja vuosina 1880—2006 toimineen itsenäisen seurakunnan keskus.

Luopioisten kylä kuului uuden ajan alussa Tuuloksen hallintopitäjään ja sen Kouvalan neljänneskuntaan. Keskiajan lopulla se oli vielä kaksitaloinen, mutta toinen kantatiloista jakautui heti 1540-luvulle tultaessa. Nämä sivut on omistettu kylän suurimmasta, ¼ koukun kantatilasta ja sen ensimmäisestä tunnetusta viljelijästä polveutuvan suvun tutkimiselle. Tilan nimi Isopere (myöhemmin myös Isoperhe) mainitaan ensimmäisen kerran Hämeen läänin maakirjassa vuonna 1698.

Kirjailija Jalmari Finne (1874—1938) tutki Luopioisten Isoperheen sukua jo viime vuosisadan alussa, mutta hänen selvityksensä on varsin suppea käsittäen hajanaisia tietoja ainoastaan suvun päähaarasta Ruotsin vallan lopulle. Uusin tutkimus pyrkii laajentamaan sitä suvun kaikkiin miespuolisiin haaroihin aina nykypäiviin asti. Tämän hetkisten tietojen mukaan suku oli 1800-luvun lopulle tultaessa levinnyt Luopioisista naapuripitäjien—Hauho, Tuulos, Pälkäne, Kuhmalahti ja Lammi—lisäksi ainakin Asikkalaan, Kangasalle, Hattulaan, Vanajaan ja Kirvuun sekä kaupungeista Hämeenlinnaan, Tampereelle, Helsinkiin, Turkuun, Poriin ja Viipuriin.